Sociaal: RTC Eeklo-Meetjesland schenkt AED-Toestel

aed installatie

Heartsaver vzw is “Rotaract Eeklo-Meetjesland” bijzonder dankbaar voor de gift van een “AED en AED buitenmuurkast”. De AED werd vandaag om 11:00h geïnstalleerd op de hoek van de Zuidstraat en de A. De Taeyestraat in Kaprijke. De AED bevindt zich in de omgeving van een sociale woonwijk, sporthallen, scholen, een lokaal v/d jeugdvereniging en de verkaveling Hippoliet van Peene.
De installatie is mogelijk gemaakt dankzij de goedkeuring van de Meetjeslandse Bouwmaatschappij, waarvoor hartelijk dank ! Het infobord met instructies en bord met vermelding van Rotaract Eeklo-Meetjesland wordt eerstdaags geïnstalleerd. De AED werd in ontvangst genomen door bewoner N. die de AED als een goede huisvader geregeld zal controleren op de goede werking! Nogmaals dank van gans het Heartsaver Team !

(Meer info: HeartSaver)